Företag & Organisationer

Företag & Organisationer

Välkommen du/ni som vill leda, förstå samspelet och dynamiken inom en organisation. Jag erbjuder handledning/coachning inom ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling samt konflikthantering.

Jag är van att arbeta på olika hierarkiska nivåer inom samma organisation. Mina kunder är allt ifrån en individ till stora organisationer inom näringslivet, landsting, statliga myndigheter och kommuner.

I mitt arbete ser jag det som viktigt att se mönster och processer hur dessa påverkar oss och vice versa. Mitt mål med arbetet är att undanröja hinder för utveckling och skapa kreativa miljöer under trygga och styrbara former. Jag arbetar med verksamhetsidéer och mål, samtidigt som jag fokuserar på grupprocesser och organisationers kulturella mönster.

Kontakta gärna mig för mer information och referenser.