Handledning

Handledning

Jag handleder och utbildar personal, chefer och hela arbetsgrupper inom hälso- och sjukvård, familjerådgivningen, socialtjänsten, barnpsykiatrin, ungdomsmottagningar, habilitering, skolan och förskolan mfl.

I handledning ges möjligheter att hitta nya perspektiv och förhållningssätt, exp när nyfikenheten försvunnit och energin saknas. Handledning bidrar till att verksamheten utvecklas.

Mitt arbete utgår från ett systemteoretiskt/socialkonstruktivistiskt synsätt.

Hör gärna av er för mer information.